IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA

Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich

 

Tematem przewodnim 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej będą instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat – Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala, Orawy, Spisza oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie. Kultura muzyczna obszarów karpackich, charakteryzująca się odrębnością i wyjątkowym przywiązaniem do tradycji, jest wciąż niewystarczająco i nierównomiernie zbadana.

Celem Konferencji jest uchwycenie stanu wiedzy o ludowych instrumentach muzycznych wykorzystywanych na obszarach polskich Karpat oraz muzycznego genius loci południowej dzielnicy naszego kraju. Tematyka Konferencji skupi się wokół zagadnień kultury muzycznej i sytuacji wykonawczych, budowy i sposobów wykonywania instrumentów muzycznych, historii instrumentów i ich wytwórców, tradycyjnego repertuaru i praktyki wykonawczej, upodobań brzmieniowych i formalnych, zanikających i reaktywowanych sytuacji muzycznych, nauczania gry na instrumentach ludowych i przekazu międzypokoleniowego, a także wprowadzania innowacji względem dawnych wzorów.

Stałym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, nie tylko o profilu etnograficznym, oraz popularyzacja zbiorów często niedostępnych na co dzień dla zwiedzających.

Tradycyjnie pojawią się także zagadnienia związane z historycznymi fortepianami, lutnictwem artystycznym, nowymi technologiami budowy instrumentów, archeomuzykologią, ikonografią muzyczną, różnymi rodzajami aktywności w dziedzinie instrumentarium muzycznego, i inne.

Obrady 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, odbędą się w innej formie, niż pierwotnie planowano. Udział w Konferencji wziąć można nadsyłając referat w formie audiowizualnej. Nadesłane materiały, wraz z prezentacjami muzycznymi oraz wywiadami etnograficznymi realizowanymi w siedzibach organizatorów, zostaną umieszczone na stronie internetowej. Dyskusja, moderowana przez Radę Naukową, odbędzie się w internecie po uruchomieniu strony www.

Przewidywany charakter uczestnictwa: nagranie audiowizualne (bez limitu czasowego)
Termin nadsyłania nagrań: 30 września 2020

Nadal przyjmujemy zgłoszenia na Konferencję.

Zgłoszenia zawierające temat wystąpienia, streszczenie i biogram, prosimy nadsyłać na adresy:
Agata Mierzejewska-Ficek: mierzejewska.ficek@gmail.com
Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl

 

ORGANIZATOR
Fundacja 9sił

WSPÓŁORGANIZATORZY
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

PARTNERZY
Powiat Żywiecki
Miasto Żywiec
Gmina Jeleśnia
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle
Beskidzkie Centrum Muzyczne
Fundacja Muzyka Zakorzeniona
Polskie Radio Katowice

PATRONAT HONOROWY
Starosta Żywiecki Andrzej Kalata
Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor
Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska

RADA NAUKOWA
Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, etnomuzykolog, Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, muzykolog, instrumentolog

KOMITET ORGANIZACYJNY
Agata Mierzejewska-Ficek, muzykolog, inicjatorka Konferencji, kurator www.instrumenty.edu.pl
Joanna Gul, teoretyk muzyki, instrumentolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa UWr
Przemysław Ficek, multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, folklorysta, Wiceprezes Fundacji 9sił

INFOGRAFIKA: Waldemar Kielichowski
ZDJĘCIE: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, fot. Piotr Baczewski

 

Więcej informacji
Agata Mierzejewska-Ficek

e-mail: mierzejewska.ficek@gmail.com, tel.: 513 338 058

www.instrumenty.edu.pl
www.konferencja.instrumenty.edu.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury