Program 2018 – II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna „Konstrukcja – Rekonstrukcja – Destrukcja”

Wokół zagadnień konstrukcji, rekonstrukcji i destrukcji instrumentarium muzycznego skupią się obrady II Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej. Problemy te dotyczą szeregu dyscyplin muzycznych, jak lutnictwo, fortepianmistrzostwo, budownictwo instrumentów tradycyjnych, jak również niemuzycznych, jak muzealnictwo, kulturoznawstwo czy archeologia. Paliatywem wobec destrukcji jest zasada „po pierwsze nie szkodzić”, z którą zmagają się także konserwatorzy zabytków, kuratorzy, oraz osoby decydujące o wyposażeniu sal ekspozycyjnych i magazynów.Wokół zagadnień konstrukcji, rekonstrukcji i destrukcji instrumentarium muzycznego skupią się obrady II Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, organizowanej w dniach 16-18 września 2018r. przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, w siedzibie Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku. Współorganizatorem Konferencji jest Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Problemy konstrukcji, rekonstrukcji i destrukcji instrumentów muzycznych dotyczą szeregu dyscyplin muzycznych, jak lutnictwo, fortepianmistrzostwo, budownictwo instrumentów tradycyjnych, jak również niemuzycznych, jak muzealnictwo, kulturoznawstwo czy archeologia. Paliatywem wobec destrukcji jest zasada po pierwsze nie szkodzić, z którą zmagają się także konserwatorzy zabytków, kuratorzy, oraz osoby decydujące o wyposażeniu sal ekspozycyjnych i magazynów. Dostępność obiektów (muzealnych) do gry oraz potrzeba ich restauracji, w czasach otwierania się instytucji na nowe trendy i próby przeformułowania ich celów, staje się ponownie pytaniem otwartym, na gruncie którego wyrasta także zagadnienie zasadności dokonywanych renowacji.

Temat rekonstrukcji jest istotny także dla sfery instrumentów tradycyjnych, począwszy od wykopalisk, poprzez ikonografię, po współczesne próby interpretacji wizerunków instrumentów muzycznych z przeszłości (dokonywane często przez amatorów) oraz różnorodne innowacje. Ważnym punktem rozważań jest też rekonstrukcja samej tradycji muzycznej oraz dawnego wykonawstwa i metod odtwarzania audiosfery przeszłości. Zasygnalizowany zostanie także temat współcześnie tworzonych eksperymentalnych instrumentów akustycznych.

II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna oprócz części poświęconej standardowym referatom, odpowie na powstałą w minionym roku potrzebę dyskusji, silnie akcentowaną w korespondencji z uczestnikami zeszłorocznej edycji. Panele dyskusyjne poprzedzone będą wprowadzeniami ekspertów. Po integracji, jaką stanowiła I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna, w tym roku serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w jakże istotnej dla całego środowiska instrumentologicznego wymianie doświadczeń i myśli także w formie bardziej swobodnej rozmowy.

W panelach dyskusyjnych podjęte zostaną następujące tematy: konstrukcja, rekonstrukcja i destrukcja instrumentów muzycznych w Polsce, mało znane polskie kolekcje instrumentów, muzea i kolekcje instrumentów oraz instrumentologia za granicą, budowa instrumentów tradycyjnych, archeologia muzyczna, współpraca interdyscyplinarna, współpraca z placówkami zagranicznymi.

Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych, ludowych oraz eksperymentalnych.


Organizatorzy:
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Współorganizator:
Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Rada naukowa:
Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, muzykolog, instrumentolog
Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, etnomuzykolog, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet organizacyjny:
Agata Mierzejewska-Ficek, muzykolog, inicjatorka Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, kurator projektu www.instrumenty.edu.pl
Joanna Gul, teoretyk muzyki, instrumentolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Andrzej Gawroński, kierownik Pracowni Pałacowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku

Miejsce Konferencji:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, ul. Bydgoska 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
Siedziba Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego


PROGRAM
II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna
Pałac Ostromecko, 16-18 września 2018 r.
Konstrukcja – Rekonstrukcja – Destrukcja

NIEDZIELA, 16 WRZEŚNIA

13.00
Powitanie

Marzena Matowska, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
Andrzej Gawroński, Kierownik Pracowni Pałacowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku

Promocja książki Krystyny Starczak-Kozłowskiej „Życie na przełomie” (Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2018) o Andrzeju Szwalbem, z udziałem Autorki

Wykłady inauguracyjne

14.00-14.20
Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel
„Chopin historycznie poinformowany”

14.20-14.40
Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski
Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Problematyka innowacji w budowie ludowych instrumentów muzycznych

14.40-15.00
Dr Stanisław Marduła, prof. oświaty, lutnik
Dr inż. Alicja Hołoga-Marduła, lutnik, wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem
Forma plastyczna instrumentów w kontekście wymagań ergonomicznych i akustycznych

15.00-15.20
Marek Pielaszek
Prezes Związku Polskich Artystów Lutników
Podstawowe zasady dotyczące konserwacji oryginalnych mistrzowskich instrumentów lutniczych

Sesja I

15.20-15.40
Jacek Wesołowski, lutnik
Rekonstrukcja wiolonczel: od renesansowego basse de violon, przez cello piccolo, po późnobarokową wiolonczelę koncertową oraz ich różnice z tradycyjną współczesną wiolonczelą

15.40-16.00
Katarzyna Zedel
Karolina Anna Pawłowska
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Konserwacja obiektów muzealnych w MLIM w Szydłowcu – zakres, problematyka, efekty

16.00-16.20
Andrzej Włodarczyk
Technik budowy fortepianów, restaurator instrumentów historycznych, etyk
Renowacja obiektów z Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku – fortepian Zygmunta Noskowskiego Krall&Seidler Warszawa ok. 1890, Johann Friedrich Marty Królewiec ok. 1810-20

16.20-16.40
Tomasz Grochalski
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Historycznie informowane budownictwo i restauracja instrumentów dętych blaszanych

16.40-17.00
Magdalena Szmida-Półbratek, Muzeum Miejskie Wrocławia
Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prezentacja portalu „Batuty w zbiorach polskich” – www.batuty.instrumenty.edu.pl

Wystawa batut ze zbiorów Jana Stanisława Witkiewicza (16-18 września)

17.00-18.30
Dyskusja

W dyskusji udział wezmą prof. Stanisław Marduła, dr inż. Alicja Hołoga-Marduła, dr Olga Siejna-Bernady

18:30-19:30
Przerwa (kolacja)

19.30
Koncert instrumentów eksperymentalnych, Pałac Stary
Małe instrumenty: Paweł Romańczuk, Tomasz Orszulak

PONIEDZIAŁEK, 17 WRZEŚNIA

Sesja II

9.00-9.20
Sławomir Zubrzycki, pianista, klawiolinista
Od pomysłu Leonarda da Vinci do fortepianu smyczkowego

9.20-9.40
Maciej Szarafiński
Konserwator, rzeczoznawca historycznych fortepianów, fortepianmistrz
Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Konstrukcja fortepianowych mechanizmów „tangentowych”

9.40-10.00
Janusz Starzyk, stroiciel fortepianów
Fizyka drgań strun i wpływ budowy fortepianu na powszechną akceptację stroju równomiernie temperowanego

10.00-10.20
Dr hab. Ewa Mrowca
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Katedra Klawesynu i Muzyki Dawnej
Ottavino Gabrielli d’Estrées ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

10.20-10.40
Monika Stachowiak
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Flamandzkie budownictwo klawiszowych instrumentów szarpanych na przykładzie kolekcji Muziekinstrumentenmuseum w Brukseli

10.40-11.00
Zuzanna Budziarek
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Renowacja zniszczonego przez zalanie klawesynu wybudowanego przez Antonio Martiniego z Ravenny w 2008 roku

11.00-11.20
Michał Bruliński
Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
Performatywna destrukcja fortepianów: studium wybranych przypadków

11.20-11.40
Dr Sławomir Wieczorek
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Destrukcja instrumentów muzycznych. Breslauerskie/wrocławskie mikrohistorie

11.40-12.00
Dariusz Marciniszyn
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Czy warto uciekać przed dziewiętnastowiecznym fortepianem, czyli jak Zimerman dokonał kuriozalnej dekonstrukcji dzieł Schuberta

12.00-13.00
Dyskusja

W dyskusji udział weźmie prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz, kierownik Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

13.00-14.00
Przerwa (obiad)

Sesja III

14.00-14.20
Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Rekonstrukcja i re-konstrukcja archeologicznych instrumentów muzycznych

14.20-14.40
Dr inż. Ireneusz Czajka, mgr inż. Dawid Romik
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Rekonstrukcja ale jaka? Omówienie istotnych niedomagań obecnych rekonstrukcji fizycznych w oparciu o rekonstrukcje numeryczne

14.40-15.00
Katarzyna Tatoń
Uczestnik Projektu NPRH MNiSW realizowanego w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Metody rekonstrukcji i ich wpływ na cechy dźwięku glinianych grzechotek archeologicznych

15.00-15.20
Anna Rudawska
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Znaczenie danych źródłowych dla (re)konstrukcji archeologicznego instrumentu muzycznego

15.20-15.40
Aleksandra Gruda
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Braciszek fletów Christiana IV? Wstępna identyfikacja zabytku z Muzeum Śląska Cieszyńskiego

15.40-16.00
Mgr inż. arch. Marta Pakowska
Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
Rekonstrukcja fletu cieszyńskiego z ciosu mamuta

16.00-16.20
Daniel Adamczyk
Absolwent Inżynierii Akustycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
Modelowanie sprzężenia pola akustycznego i pola przepływu na przykładzie fletu ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego

16.20-16.40
Natalia Arciszewska
Funkcje litofonów nigeryjskich jako odniesienie i propozycja interpretacji funkcji litofonów sudańskich

17.00-18.30
Dyskusja

18.30-19.30
Przerwa (kolacja)

19.30
Koncert w 200. rocznicę powstania Sonaty Hammerklavier Ludwiga van Beethovena
Ad. dr Mariusz Klimsiak, fortepian
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
W programie: Ludwig van Beethoven, Sonata B-dur op. 106 „Hammerklavier”
Fortepian: Broadwood z 1846 r. z kolekcji Andrzeja Włodarczyka

21.00
Pałac Stary


Andrzej Doręda
Opiekun Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego, stroiciel
Kolekcja Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego – dzieje najnowsze?

Koncert Pieśni Zygmunta Noskowskiego, promocja płyty
Wojciech Dyngosz, baryton
Monika Litwin-Dyngosz, mezzosopran
Justyna Jakubowska, fortepian
Fortepian Zygmunta Noskowskiego: Krall&Seidler z 1890 roku z Kolekcji im. A. Szwalbego

WTOREK, 18 WRZEŚNIA

Sesja IV

9.00-9.20
Dominika Stopczańska
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Czy można zidentyfikować instrument bez instrumentu? Kilka słów o „violach” w XVII wieku

9.20-9.40
Katarzyna Szyszka
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Izba Telemanna w Pszczynie – rekonstrukcja XVIII-wiecznej rzeczywistości czy upodobań kompozytora?

9.40-10.00
Malwina Kołt
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zdobienia mieszczańskiego salonu muzycznego na przykładzie gdańskiego domu Uphagenów – obraz rzeczywisty, standardowy (wzorniki) czy twór artystyczny?

10.00-10.20
Ludmiła Sawicka
Ocalone i zaginione instrumenty z kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim

10.20-10.40
Dr Agnieszka Drożdżewska
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Odlewnicy, kanony i … dudy. Próba rekonstrukcji instrumentarium i repertuaru wrocławskiego towarzystwa muzycznego „Schwägerei” (1781-1842)

10.40-11.00
Mark Kudriashov
Ligularion – prezentacja autorskiego instrumentu

11.00-12.00
Liubomyr Kushlyk, etnomuzykolog, kolekcjoner (Lwów)
Prezentacja ukraińskich instrumentów muzycznych z własnej kolekcji

12.00-12.20
Tomasz Pielak
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Prezentacja wybranych instrumentów z kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

12.20-13.00
Dyskusja

13.00-14.00
Przerwa (obiad)

Sesja V

14.00-14.20
Dr Maria Szymańska-Ilnata
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Dział Naukowo-Wystawienniczy
Instrumenty muzyczne w kulturze minangkabau (Sumatra Zachodnia)

14.20-14.40
Marta Opryszak
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Kolekcja instrumentów muzycznych w prywatnym muzeum Wojciecha Jachimowicza we dworze w Szybie

14.40-15.00
Anna Ratajczak-Krajka
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii
Kolekcja instrumentów ludowych Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

15.00-15.20
Rafał Miśta
Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Basy i basiści w archiwach Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

15.20-15.40
Gabriela Gacek
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
W poszukiwaniu tradycyjnego składu instrumentalnego kapeli kliszczackiej – współczesne (re)konstrukcje

16.00-17.00
Koncert tradycyjnych instrumentów Beskidu Żywieckiego
Kapela Przemysława Ficka i Marcina Blachury

17.00-18.30
Dyskusja z udziałem Marcina BlachuryPrzemysława Ficka – wykładowcy gry na dudach i instrumentach pasterskich Studiów podyplomowych w zakresie muzyki tradycyjnej, otwieranych w roku akademickim 2018/2019 przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

18:30-19.30
Przerwa (kolacja)

19:30
Koncert na zakończenie Konferencji
Dr Justyna Jażdżyk, fortepian
Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Michał Maślak, saksofon
W programie: Cesar Franck, Sonata A-dur na skrzypce z fortepianem w transkrypcji na saksofon z fortepianemDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *