Instrumenty muzyczne a internet rzeczy. Wyzwania dla socjomuzykologii – Dr Ziemowit Socha

Celem wystąpienia jest próba interpretacji wyzwań badawczych i wykonawczych, jakie stoją przed socjologami oraz muzykologami w kontekście zmian technologicznych. Wątek gospodarczo-technologiczny może być niekiedy zapominany przez badaczy-instrumentologów. Jednak w dobie rozwoju telekomunikacyjnego, którego skutkiem jest powstanie tzw. Internetu rzeczy (ang. IOT – Internet of things) warto uwypuklić go. Wystąpienie będzie bazowało na twórczym rozwinięciu koncepcji francuskiego socjologa – Bruno Latoura znanej jako teoria aktora-sieci (ang. Actor-Network Theory).

Ziemowit Socha – socjolog: badacz i wykładowca. Jego zainteresowania stricte naukowe dotyczą głownie socjologii muzyki (w 2017 roku obronił na WNHiP UWr dysertację nt. odbioru muzyki dwudziestowiecznej, a wcześniej w 2010 roku pracę magisterską nt. historii socjologii muzyki w Polsce w Instytucie Socjologii UMK). Pracował jako badacz i metodolog w empirycznych projektach badawczych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (2018), Polskiej Rady Muzycznej (2016), Polskiego Centrum Informacji Muzycznej (2013), Fundacji „Muzyka jest dla Wszystkich” (2014) a ostatnio dla Instytutu Muzyki i Tańca (2019). Wspierał także Narodowe Forum Muzyki oraz Operę Nowa w analizach popytu na ich repertuar. Publikował w „Muzyce”, „Przeglądzie Socjologicznym” oraz „Audiosferze”. Regularnie od 2016 roku współpracuje z Filharmonią Łódzką w zakresie socjologicznych komentarzy do dzieł operowych. Nieregularnie prowadzi bloga o socjologii muzyki Muzyka/dźwięk, społeczeństwo/kultura (www.socjologia-muzyki.blogspot.com).

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *