Ludowe instrumenty najsłynniejszych muzykantów góralskich w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Historie obiektów i ludzi – Dr Magdalena Kwiecińska

Kolekcja instrumentów muzycznych w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem spośród licznych egzemplarzy zawiera te, z którymi wiążą się historie słynnych rodów góralskich na Podhalu m.in. Jana Krzeptowskiego-Sabały, Andrzeja Bednarza, Adama Kuchty, Maśniaków-Styrczulów, Wojciecha Blaszaka, Stanisława Budza-Lepsioka „Mroza”, Stanisława Gąsienicy-Gładczana „Jonków”. Interesujące są okoliczności pozyskania obiektów do kolekcji muzealnej oraz historie tych ludzi, którzy wytwarzali instrumenty i na nich grali, a także związane z tym umiejętności przekazywane kolejnym pokoleniom. Dokonany przeze mnie wybór ludowych instrumentów ma na celu zaprezentowanie części kolekcji oraz przypomnienie podhalańskich muzykantów. Ważnym źródłem do wiedzy na ten temat, a także o tworzonej kolekcji jest przechowywana w muzealnych zasobach korespondencja Adolfa Chybińskiego z Juliuszem Zborowskim (pierwszym dyrektorem Muzeum Tatrzańskiego i kustoszem działu etnograficznego tej placówki). Zborowskiego i Chybińskiego łączyła wieloletnie przyjaźń. Wystąpienie jest także próbą zaprezentowania części historii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, która w 2019 roku obchodzi swoje 130-lecie. 

Dr Magdalena Kwiecińska – etnolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała we Francji (Grenoble, Paryż) i na Ukrainie (Lwów). Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, Rady ds. Niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy MKiDN. Współpracowała z Fundacją Ośrodka KARTA w dziale Archiwum Historii Mówionej, ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych jako konsultant do spraw twórczości ludowej. Pracowała w Dziale Folkloru i Tradycji Krakowa (2011-2017, Muzeum Krakowa), a od 2017 pracuje w Dziale Etnograficznym Muzeum Tatrzańskiego. Prowadziła etnograficzne badania terenowe na temat obrzędowości dorocznej (Polska, Ukraina), etnomuzykologii (Huculszczyzna, Pieniny, Gorce), ludowego rzemiosła i rękodzieła w różnych regionach Karpat. Kurator wystaw muzealnych, autorka licznych artykułów z dziedziny etnologii i filmów etnograficznych. Jako ekspert pracowała przy wniosku o wpis szopkarstwa krakowskiego na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Nagranie: Przemysław FicekDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *