Promocja nowego wydania „Słownika lutników” Profesora Beniamina Vogla

Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku, wydanie II, Miejske Centrum Kultury, Bydgoszcz 2019

Od czasu ukazania się „Słownika lutników polskich” Zdzisława Szulca (Poznań 1953) minęło już blisko 70 lat. Badania nad dziejami polskiego lutnictwa znacznie przekroczyły granice wyznaczone przez tego zasłużonego polskiego instrumentologa i kolekcjonera. Dokonano kolejnych odkryć (w tym archeologicznych) dawnego instrumentarium, przebadano znacznie większą liczbę zachowanych instrumentów, a powstałe dzięki temu artykuły i opracowania naukowe wypełniły częściowo luki w pracy Szulca i umożliwiły korektę niektórych hipotez. W 2007 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego ukazał się nowy „Słownik lutników” Beniamina Vogla, poświęcony lutnikom aktywnym na ziemiach polskich, historycznych i obecnych, a także lutnikom polskim aktywnym za granicą do połowy minionego stulecia. Poszczególne hasła obejmowały znane dotychczas dane bibliograficzne, krótką charakterystykę instrumentów, informację o zachowanych i znanych instrumentach oraz bibliografię. Książkę kończył „Wykaz miejscowości i działających w nich lutników”. Nowe, drugie wydanie tego słownika zostało znacznie poprawione i poszerzone, w oparciu o badania i kwerendy minionych kilkunastu lat. Całość wzbogacił dodatkowy rozdział poświęcony dyskusji nad definicją lutnictwa, a także jego historii zarówno w wymiarze światowym, jak krajowym.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *