Nowy ideał organów – Orgelbewegung na ziemi kłodzkiej – Dr Andrzej Prasał

Rosnące na początku XX wieku zainteresowanie muzyką organową czasów przeszłych doprowadziło do powstania w Niemczech Orgelbewegung, czyli ruchu dążącego do odnowy budownictwa organowego według wzorców barokowych. Do pierwszych instrumentów wybudowanych na Śląsku w tym duchu należą organy Ver sacrum Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Kłodzku-Jurandowie (Jugendhof Hassitz). Oddany do użytku w 1929 roku instrument, oznaczony jako opus 1400 firmy Sauer, wyznaczył kierunki rozwoju niemieckiego organmistrzostwa. Charakterystyka tych wyjątkowych organów stanowić będzie część pierwszą referatu. W części drugiej omówione zostaną przejawy nowych tendencji w budownictwie organowym na ziemi kłodzkiej. Wpływy Orgelbewegung widoczne są zwłaszcza w „barokowym” instrumencie firmy Sauer wybudowanym w 1944 roku dla kościoła św. Barbary w Międzylesiu. Organom tym poświęcona będzie część trzecia wystąpienia.  

Dr Andrzej Prasał, historyk Kościoła związany z Pracownią Badań Naukowych Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, adiunkt w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego, organista w kościele św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na dziejach muzyki kościelnej na terenie dawnego hrabstwa kłodzkiego oraz historii budownictwa organowego na Dolnym Śląsku. Opublikował ponad czterdzieści artykułów naukowych i cztery książki. Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *