Jęki uwięzionych. Dudniacz – Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, dr hab., prof. UW w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania z zakresu antropologii muzyki. Większość prac poświęca amerykanistyce (archeologiczne instrumenty kultury Nasca, kroniki hiszpańskie XVI i XVII wieku, ikonografia muzyczna, tradycyjna muzyka andyjska). W polu jej zainteresowań znajdują się wybrane zagadnienia z zakresu psychoakustyki, takie jak świadectwa archaicznych doświadczeń akustycznych, interakcje międzymodalne czy tarantyzm. Kierowała wieloma grantami badawczymi, m.in. badaniami archeomuzykologicznymi na terenie Peru. Obecnie prowadzi badania „Archeologiczne instrumenty muzyczne w polskich zbiorach muzealnych” (MNiSW/NPRH 2014-2019).

Nagranie: prof. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

Bibliografia

Mircea Eliade Mity, sny, misteria Wydawnictwo KR, Warszawa 1994

Andrzej Gliwa Doświadczenie inwazji tatarskich w narracjach ludowych i pamięci zbiorowej jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Polski południowo-wschodniej w: Ochrona zabytków 2014/1, str. 53-73

Noé Jiménez González Estudio de las Características Acústicas de la Cueva del Parpallópraca dyplomowa: Universidad Politecnica de Valencia, Escuela Politecnica superior de Gandia, Gandia 2008

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska Koncert w Hadesie: jaskinia i grota jako źródło dźwiękowych inspiracji w: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, red. Sławomira Żerańska-Kominek, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003 

Oskar Kolberg DWOK t. 48 1967, DWOK t. 49 1974, DWOK t. 50 1972, DWOK t. 51 1973

Antoni Lubelczyk  Ziemia Strzyżowska od wczesnego średniowiecza po połowę XIV wieku w świetle źródeł archeologicznych w: Strzyżowski Rocznik Muzealny t. 1. Strzyżów 2015, str. 56-132

Agnieszka Myszka Toponimia powiatu strzyżowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006. Słownik toponimów powiatu strzyżowskiego dostępny w wersji cyfrowej: https://docplayer.pl/4488911-Slownik-toponimow-powiatu-strzyzowskiego.html – pobranie 10.11.2020).

Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000 arkusz Frysztak (1003). Opracowanie zamówione przez Ministra Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007

Rubén Picó, Laura Hortelano Piqueras, Bernardino Roig, Javier Redondo: Simulación acústica de la cueva del parpalló mediante el método de elementos finitos, Escuela Politécnica Superior de Gandía. Universidad Politécnica de Valencia, Tecni Acústica 2006 (http://lalindearqueologia.com/wp-content/uploads/2015/08/ASL017.pdf)

Serwis Wsi Szufnarowa – projekt i wykonanie Mateusz Koziarz, http://szufnarowa.eu/artykul/Legendy-14.html pobranie – 10.11.2020

Uchwała LXI/966/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 września 2018 r.w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021. Załącznik do Uchwały Nr LXI/966/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 września 2018 r. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021, Rzeszów, 2018
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/4094/Oryginal/akt.pdf.

Strony internetowe – odczyty: listopad 2020 r.

ad Dudniacz i Szufnarowa:
https://docplayer.pl/4488911-Slownik-toponimow-powiatu-strzyzowskiego.html
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/4094/Oryginal/akt.pdf.
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html
https://rzeszow.tvp.pl/39564933/filmowa-wersja-legend-z-szufnarowej
http://szufnarowa.eu/artykul/Legendy-14.html
http://lalindearqueologia.com/wp-content/uploads/2015/08/ASL017.pdf

ad Golesz:
https://www.jaslo4u.pl/tajemnice-zamku-golesz-newsy-jaslo-20797
http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/35876/zamek-golesz-wyszedl-spod-ziemi-trwaja-prace-archeologiczno-konserwatorskieDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *