Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020)