Muzykolog w muzeum archeologicznym – Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW

Podstawową lekturą, która od dziesiątków lat wprowadza nas w świat rodzimych muzycznych zabytków archeologicznych są „Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich” Włodzimierza Kamińskiego. Jedną z intencji stworzenia projektu badawczego pt. „Archeologiczne instrumenty muzyczne w polskich zbiorach muzealnych” (grant NPRH, realizacja w Instytucie Muzykologii UW) było uzupełnienie czy też – zwyczajnie – uaktualnienie pracy Kamińskiego przez ponowne sięgnięcie do gablot i magazynów muzealnych, tym razem z celem wydobycia instrumentów z ciszy. Podjęte przez nas badania ujawniły różnorakie możliwości skorzystania przez muzealników z naszej pracy. Przede wszystkim, prowadzimy rejestrację dźwięków. Ich zastosowanie badawcze i dokumentacyjne jest oczywiste. Warto jednak zauważyć, że dźwięki odgrywać mogą rolę pomocniczą w identyfikacji obiektów (np. w weryfikacji ich oryginalności), a także w ciekawy sposób ożywić mogą nowoczesną ekspozycję. Osobne korzyści z naszej pracy to rekonstrukcje instrumentów (niekoniecznie fizyczne, zastosowanie najnowszych technologii pozwala na prace rekonstrukcyjne w przestrzeni wirtualnej) oraz poszerzenie ofert edukacyjnych placówek muzealnych. Przykłady powyższych zastosowań wyników prac realizowanych w ramach projektu badawczego będą przedmiotem mojego referatu. Przedstawi go uczestniczka Projektu, Anna Rudawska.

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, dr hab., prof. UW w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania z zakresu antropologii muzyki. Większość prac poświęca amerykanistyce (archeologiczne instrumenty kultury Nasca, kroniki hiszpańskie XVI i XVII wieku, ikonografia muzyczna, tradycyjna muzyka andyjska). W polu jej zainteresowań znajdują się wybrane zagadnienia z zakresu psychoakustyki, takie jak świadectwa archaicznych doświadczeń akustycznych, interakcje międzymodalne czy tarantyzm. Kierowała wieloma grantami badawczymi, m.in. badaniami archeomuzykologicznymi na terenie Peru. Obecnie prowadzi badania „Archeologiczne instrumenty muzyczne w polskich zbiorach muzealnych” (MNiSW/NPRH 2014-2019).

Zdjęcie i nagranie: Dariusz Gackowski, MCK w Bydgoszczy


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *