Basy i basiści w archiwach Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Rafał Miśta

W wystąpieniu chciałbym przedstawić wyniki kwerendy dotyczącej basów i basistów w archiwach Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Głównym przedmiotem mojego zainteresowania są trzy rodzaje źródeł: 1) nagrania kapel z basami z Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (przeprowadzonej w latach 50. XX w.); 2) protokoły AZFM, w których pojawiają się informacje o basach i basistach; oraz 3) rozmowy przeprowadzone z wiejskimi muzykantami i śpiewakami/śpiewaczkami, którzy wspominali o tym instrumencie i praktyce wykonawczej z nim związanej (przeprowadzone przeważnie w okresie późniejszym niż AZFM). W referacie przedstawię wielkość i stan zasobów,  jakiego rodzaju wiadomości można z nich czerpać, a także wybrane przykłady informacji o basach i basistach, jakie udało mi się w czasie kwerendy uzyskać.

Rafał Miśta, ur. w 1988 r. Ukończył informatykę i ekonometrię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Studiów Społecznych UW, gdzie pisze pracę doktorską podejmującą zagadnienie stabilności tradycji w kulturze oralnej na przykładzie dawnej muzyki wiejskiej. Gra w kapeli złożonej ze skrzypiec i basów, próbując rekonstruować dawną muzykę Kujaw.

Nagranie: Przemysław FicekDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *