Kolekcja instrumentów ludowych Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku – Anna Ratajczak-Krajka

Celem projektu „Dźwięki/muzyka ludowa” jest przybliżenie zjawiska polskiej muzyki ludowej i próba jej zdefiniowania, ukazania charakterystycznych elementów, funkcji, najciekawszych instrumentów muzycznych, ich twórców i ludowych muzyków. Punktem wyjścia będzie inspiracja naturą i jej naśladownictwo, a zwieńczeniem ukazanie wpływu muzyki ludowej na kompozytorów klasycznych i popularnych oraz współczesnych artystów audiowizualnych, a także zjawiska globalizacji i glokalizacji w świecie muzyki ludowej. W ramach działania zaplanowana została wystawa oraz działania naukowe, wsparte konferencją naukową i towarzyszącą jej publikacją pokonferencyjną, wykłady i prelekcje. Wystawie towarzyszyć będzie rozbudowany program edukacyjny i warsztatowy. Zaplanowana została także publikacja dla dzieci, w przystępny i atrakcyjny wizualnie sposób przybliżająca świat ludowej dźwiękosfery. Do udziału w projekcie zaproszony został prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski.

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *