Funkcje litofonów nigeryjskich jako odniesienie i propozycja interpretacji funkcji litofonów sudańskich – Natalia Arciszewska

Referat dotyczy badań nad litofonami sudańskim, znajdującymi się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W związku z ograniczonymi źródłami, pomagającymi odkryć funkcje litofonów w Sudanie, w niniejszej pracy punktem odniesienia będą litofony nigeryjskie. Występują one w ogromnych ilościach w Nigerii Północnej, a informacje, które posiadamy na ich temat mogą być dobrym punktem odniesienia i propozycją do interpretacji litofonów sudańskich. Badania realizowane w ramach grantu „Archeologiczne instrumenty muzyczne w polskich zbiorach muzealnych”, pod kierownictwem prof. Anny Gruszczyńskiej-Ziółkowskiej.

Natalia Arciszewska, mgr muzykologii, absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2016), studentka ostatniego roku studiów magisterskich w Katedrze Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Głównymi przedmiotami jej zainteresowań naukowych są muzyka, instrumenty oraz języki Afryki Zachodniej (szczególnie Nigerii Północnej). Praca magisterska w zakresie etnomuzykologii dotyczyła instrumentów w Nigerii Północnej i ich klasyfikacji. Przez okres studiów zaangażowana w pracę naukową w ramach Koła Naukowego Etnomuzykologii, którego prezesurę sprawowała przez dwa lata. Od 2016 r.  współpracuje przy projekcie badawczym pt. „Archeologiczne instrumenty muzyczne w polskich zbiorach muzealnych” (grant NPRH MNiSW), kierowanym przez prof. dr hab. Annę Gruszczyńską-Ziółkowską z Zakładu Muzykologii Systematycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecne zainteresowania naukowe dotyczą litofonów na obszarze Nigerii Północnej oraz kontekstu ich wykorzystania.

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *