Konserwacja obiektów muzealnych w MLIM w Szydłowcu – zakres, problematyka, efekty – Katarzyna Zedel, Karolina Anna Pawłowska

Temat konserwacji jest dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu wyjątkowo ważny. Kolekcja muzealiów licząca około 2 300 obiektów, a niektóre nich sięgają końca XVII wieku. Instrumenty te wymagają specjalnej uwagi, gdyż na skutek wieloletniego użytkowania i upływu czasu straciły walory ekspozycyjne i muzyczne. Obiekty zanim trafiły do kolekcji MLIM często przechowywane były w nieodpowiednich warunkach, lub nie używane, co przyczyniało się do ich zniszczenia. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu od 1991 roku regularnie zleca konserwacje muzealiów, zarówno instrumentów, jak i obiektów artystyczno-historycznych. Celem tych konserwacji jest przede wszystkim zatrzymanie procesów niszczenia, uzupełnienie ubytków, przywrócenie wyglądu ekspozycyjnego i w miarę możliwości – w przypadku instrumentów – przywrócenie funkcji muzycznych. Przeprowadzanie konserwacji to często jedyna okazja, aby odkryć podpis twórcy umieszczony wewnątrz instrumentu. Każdy obiekt wymaga podejścia indywidualnego, a końcowy efekt, jaki się uzyskuje po konserwacji to wynik szeregu decyzji i swego rodzaju „kompromisów”. Efekty podejmowanych w tym kierunku działań przedstawimy podczas referatu.

Nagranie: Przemysław FicekDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *