Program 2017 – I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna to wydarzenie mające na celu uchwycenie współczesnego stanu wiedzy o instrumentach muzycznych w Polsce poprzez prezentację dorobku środowisk badawczych, omówienie potrzeb i problemów poszczególnych dyscyplin, wyznaczenie kierunku dalszych badań oraz utworzenie siatki istotnych dla współpracy kontaktów. Będzie to pierwsza ogólnopolska platforma dla wymiany wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się instrumentarium muzycznym w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzealnictwa, konserwacji zabytków, edukacji i animacji kultury.I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna to wydarzenie mające na celu uchwycenie współczesnego stanu wiedzy o instrumentach muzycznych w Polsce poprzez prezentację dorobku środowisk badawczych, omówienie potrzeb i problemów poszczególnych dyscyplin, wyznaczenie kierunku dalszych badań oraz utworzenie siatki istotnych dla współpracy kontaktów. Będzie to pierwsza ogólnopolska platforma dla wymiany wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się instrumentarium muzycznym w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzealnictwa, konserwacji zabytków, edukacji i animacji kultury.

Organizatorami wydarzenia są: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów. Radę naukową Konferencji tworzą wybitni polscy instrumentolodzy: profesor emeritus dr hab. Beniamin Vogel oraz prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski. Konferencja odbędzie się w siedzibie jednej z największych polskich kolekcji zabytkowych fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku.

Podczas trzydniowego spotkania odbędą się wykłady, prezentacje, dyskusje i koncerty, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa na instrumentach historycznych. Przewidziana jest część teoretyczna w formie referatów, omówienie problemów wykonawczych, demonstracje możliwości zabytkowych instrumentów oraz koncerty uznanych artystów. Zapis wykładów i koncertów zostanie udostępniony w internecie.

Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej weźmie 70. referentów. Będą to przedstawiciele środowisk zajmujących się w Polsce instrumentarium muzycznym jako tematem badań naukowych, obiektem publicznego eksponowania i opieki konserwatorskiej, prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych oraz działań artystycznych: muzykolodzy, muzealnicy, konserwatorzy zabytków, lutnicy, stroiciele i budowniczowie fortepianów, historycy, kulturoznawcy oraz muzycy.

Sesje naukowe poruszać będą zagadnienia: 1. przechowywania, konserwacji, renowacji, rekonstrukcji i roli w kulturze historycznych instrumentów klawiszowych, 2. związanych z nimi zagadnień wykonawczych, 3. lutnictwa: historii polskiej szkoły lutniczej (instrumenty Grobliczów i Dankwartów), historii kolekcji instrumentów lutniczych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konserwacji instrumentów lutniczych oraz materiałoznawstwa, 4. brzmienia historycznych skrzypiec, 5. zbiorów instrumentów w polskich kolekcjach muzealnych z terenu całego kraju, 6. digitalizacji instrumentów muzycznych, 7. terminologii, klasyfikacji i nowych metod badań instrumentologicznych, 8. archeomuzykologii, 9. etnomuzykologii, 10. instrumentów w kontekście pejzażu dźwiękowego i historii kultury, 11. instrumentarium morskiego, 12. instrumentów tradycyjnych, 14. możliwości współczesnego fortepianu względem instrumentów historycznych.

Szczególnym wydarzeniem będzie 5 koncertów, których program ukazywać będzie rzeczywistość brzmieniową minionych epok. Do Pałacu Ostromecko przywiezionych zostanie 5 instrumentów klawiszowych: kopia klawesynu z 1701 r., historyczne fortepiany Broadwooda z 1846 r. i Pleyela z 1842 r., współczesny koncertowy Steinway D-274, odbędzie się także premiera kopii fortepianu Waltera z 1795 r.

Koncerty poprzedzone będą prelekcjami artystów dotyczącymi zagadnień związanych z instrumentami i repertuarem. W poniedziałek 11 września Ewa Mrowca zagra na kopii anonimowego klawesynu włoskiego, wykonanego we Florencji w 1701 r., zbudowanej w pracowni Detmara Hungerberga w Hückeswagen w 2006 r. Oryginał klawesynu, pochodzący z czasów, gdy w pracowni Bartolomeo Cristoforiego powstawały już pierwsze fortepiany, znajduje się w Lipsku, w Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig. W programie koncertu zabrzmią utwory z XVII wieku: William Byrd, Jan Pietersoon Sweelinck, Johann Jakob Froberger, John Blow, Louis Couperin, Georg Muffat.

We wtorek, 12 września wystąpi Maria Ludwika Gabryś, pianistka specjalizująca się w grze na historycznych fortepianach. Zagra na odrestaurowanym angielskim instrumencie Broadwooda z 1846 r. z kolekcji Andrzeja Włodarczyka. Na identycznym fortepianie Fryderyk Chopin grał podczas swojej ostatniej podróży do Londynu w 1848 r. Podobny instrument posiada w Polsce jedynie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Domu Urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli. Podczas koncertu zabrzmi muzyka I połowy XIX wieku: Maria Szymanowska, J.(?) Andrychowicz, Fryderyk Chopin i Adolf Gutmann. We wtorek, 12 września wystąpi także japońska pianistka Yuko Kawai. Na historycznym francuskim fortepianie Pleyela z 1842 r. z kolekcji Andrzeja Włodarczyka wykona Koncert f-moll Fryderyka Chopina w wersji na fortepian solo. Chopin niezwykle cenił instrumenty Pleyela, w 1831 r. pisał o nich non plus ultra.

W środę, 13 września wystąpi Justyna Jażdżyk, która wykona Koncert włoski J. S. Bacha na współczesnym Steinwayu D-274, fortepianie uznawanym za jeden z najlepszych na świecie. Wykład towarzyszący koncertowi dotyczyć będzie wykonawstwa muzyki minionych epok na instrumentach współczesnych. Instrument użyczony został przez warszawski Pianosalon. We środę, 13 września wystąpi także Skład Niearchaiczny: Marta Matuszna-Wejchenig (skrzypce, śpiew), Stanisław Bafia (altówka), Przemysław Ficek (dudy, piszczałki) i Rafał Bałaś (kontrabas, śpiew). Zespół grać będzie tradycyjną muzykę Beskidu Żywieckiego opatrzoną nowym spojrzeniem.


Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Muzyki i Tańca
Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów

Rada Naukowa:
Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, muzykolog, instrumentolog
Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, etnomuzykolog, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet organizacyjny:
Agata Mierzejewska-Ficek, muzykolog, inicjatorka Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, kurator projektu www.instrumenty.edu.pl
Joanna Gul, teoretyk muzyki, instrumentolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Andrzej Gawroński, Kierownik Pracowni Pałacowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku

Miejsce Konferencji:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku ul. Bydgoska 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
Siedziba Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego


PROGRAM
I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna
Pałac Ostromecko, 11-13 września 2017
Siedziba Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego

PONIEDZIAŁEK, 11 WRZEŚNIA

13.00
Powitanie
Marzena Matowska, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
Andrzej Kosowski, Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie
Prof. Zbigniew J. Przerembski, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Andrzej Gawroński, Kierownik Pracowni Pałacowej w Ostromecku
Prof. Beniamin Vogel, Współtwórca Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego
Joanna Gul, Komitet organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej
Agata Mierzejewska, Komitet organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej

13.30
Wykłady inauguracyjne

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel
Instrumentologia polska u progu nowego milenium

Prof. dr hab. Piotr Dahlig
Kierownik Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Stan i perspektywy badań nad instrumentarium ludowym w Polsce

Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski
Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Norma i warianty w budowie ludowych instrumentów muzycznych

Dyskusja

15.00
Zwiedzanie Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku

Oprowadzanie: prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, Kierownik Pracowni Pałacowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku Andrzej Gawroński, wieloletni opiekun zbiorów Andrzej Doręda

16.00
Historyczne instrumenty klawiszowe: przechowywanie, konserwacja, renowacja, rekonstrukcja, rola w kulturze

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel
Konserwacja, renowacja, restauracja a rekonstrukcja instrumentów zabytkowych

Maciej Szarafiński
Konserwator, rzeczoznawca historycznych fortepianów, fortepianmistrz
Uwarunkowania konserwacji historycznych fortepianów

Andrzej Włodarczyk
Technik budowy fortepianów, restaurator instrumentów historycznych, etyk
Dylematy konserwacji historycznych pianin i fortepianów

Prezentacja odrestaurowanych fortepianów skrzydłowych: Broadwood z 1846 r., Pleyel z 1842 r., Walter z 1795 r. (premiera) – kopia instrumentu, którego oryginał znajduje się w Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze, wykonana przez Andrzeja Włodarczyka w 2017 r.

Sławomir Zubrzycki
Pianista, klawiolinista
Viola organista – rekonstrukcja całkowita zapomnianego instrumentu

Michał Bruliński
Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
Szafa – żyrafa – radioodbiornik: kilka uwag o badaniu fenomenu fortepianu w kulturze

Andrzej Kruszewski
Prezes Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów
Działalność Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów

Janusz Starzyk
Stroiciel fortepianów i pianin
Produkcja fortepianów i pianin w PRL

Dr Andrzej Gładysz, o. dr Mieczysław Julian Śmierciak
Katedra Instrumentologii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Metody badań organów opracowane w Katedrze Instrumentologii Instytutu Muzykologii KUL
1. Inwentaryzacja i struktura brzmieniowa, 2. Akustyka

Dyskusja

19.00
Przerwa

20.00
Historyczne instrumenty klawiszowe – w stronę zagadnień wykonawczych

Prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
Kierownik Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Klawesyn – klawikord – fortepian. Z problematyki repertuaru instrumentów klawiszowych w II połowie XVIII wieku

Koncert poprzedzony prelekcją

Dr hab. Ewa Mrowca
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Katedra Klawesynu i Muzyki Dawnej
Znaczenie kolekcji klawiszowych instrumentów historycznych dla współczesnej praktyki muzycznej na przykładzie Germanisches Nationalmuseum (Norymberga), Bény-sur-Mer (Francja) oraz Fenton House (Londyn). Perspektywa klawesynisty

Instrument: kopia anonimowego klawesynu włoskiego wykonanego we Florencji w 1701 r., zbudowana w pracowni Detmara Hungerberga w Hückeswagen w 2006 r., którego oryginał znajduje się w Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig

W programie: William Byrd (1543-1623), Jan Pietersoon Sweelinck (1562-1621), Johann Jakob Froberger (1616-1667), John Blow (1649-1708), Louis Couperin (1626-1661), Georg Muffat (1653-1704)

WTOREK, 12 WRZEŚNIA

9.00
Lutnictwo – historia, kolekcje, zagadnienia materiałoznawcze

Patryk Frankowski
Kierownik Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM
Kierownik Katedry Lutnictwa Artystycznego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Piotr Cieślak
Kierownik Pracowni Konserwacji Instrumentów Muzycznych w Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Mirosław Baran
Konserwator w Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Jan Bartoś, lutnik
Polska Szkoła Lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów

Marek Pielaszek
Prezes Związku Polskich Artystów Lutników
60 lat historii Związku Polskich Artystów Lutników i Kolekcji Instrumentów Lutniczych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dr Stanisław Marduła, prof. oświaty, lutnik
Dr inż. Alicja Hołoga-Marduła, lutnik
Zagadnienia techniczno – technologiczne projektowania, budowy i konserwacji instrumentów lutniczych

Jacek Wesołowski, lutnik
Wystawa nieznanych polskich lutników. Nowe informacje

Dyskusja

11.00
Historyczne instrumenty smyczkowe – w stronę brzmienia

Dr hab. Agata Sapiecha
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Skrzypce w Fantazjach Georga Philippa Telemanna. W poszukiwaniu źródeł wyobraźni kompozytora

Dominika Stopczańska
Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Violetta – skrzypce, viola, czy altówka? Przyczynek do wyboru instrumentarium w historycznie poinformowanym wykonawstwie muzyki dawnej

Malwina Kołt
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Niemuzyczna funkcja skrzypiec

12.00
Przerwa

13.00
Muzea i kolekcje instrumentów muzycznych

Dr Aneta Oborny
Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Kolekcja Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – bogactwo i osobliwość muzycznych artefaktów

Dr hab. Renata Suchowiejko, prof. UJ
Kierownik Zakładu Metodologii i Historii Muzyki XIX-XXI wieku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zabytki muzyczne w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilka uwag z perspektywy muzykologa

Małgorzata Kunecka
Centralny Magazyn Zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Polskie ludowe instrumenty muzyczne w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Klara Sielicka-Baryłka
Dział Etnografii Polski i Europy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Kolekcja instrumentów muzycznych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w kontekście storytellingu i otwartej kultury

Agnieszka Kostrzewa
Dział Folkloru Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Instrumenty muzyczne w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Emilia Jakubiec-Lis
Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli, Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Kolekcja instrumentów muzycznych w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie

Barbara Rosiek
Dział Etnografii Muzeum Miejskiego – Starego Zamku w Żywcu
Instrumenty ludowe w zbiorach Muzeum Miejskiego w Żywcu. Charakterystyka kolekcji

Sylwia Kucharska
Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Instrumenty muzyczne w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Dyskusja

16.00

Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (referat przedstawi Anna Rudawska)
Muzykolog w muzeum archeologicznym

Maria Szymańska-Ilnata
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Kurator wystawy „Strefa dźwięków”
Azjatyckie instrumenty muzyczne w kolekcjach polskich

Leszek Wisłocki, prof. AM
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Prywatna kolekcja instrumentów lutniczych, dętych drewnianych i blaszanych

Piotr Piszczatowski
Twórca wydarzenia Targowisko Instrumentów

Dyskusja

18.30
Cyfrowe zbiory instrumentów muzycznych – standaryzacja opisu i wizerunku

Agata Mierzejewska
Kurator projektu www.instrumenty.edu.pl
Cyfrowy update instrumentologii a badania porównawcze na przykładzie zbiorów muzealnych w kolekcji www.instrumenty.edu.pl

Waldemar Kielichowski, fotograf
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – Muzeum Fryderyka Chopina, Instytut Muzyki i Tańca
Proces digitalizacji fotograficznej instrumentów muzycznych w kontekście zbiorów muzealnych

19.00
Przerwa

20.00
Brzmienie fortepianu „chopinowskiego”

Dariusz Marciniszyn
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Geneza wykonawstwa dzieł Fryderyka Chopina na instrumentach historycznych w Polsce

Koncert poprzedzony prelekcją

Dr hab. Maria Ludwika Gabryś, prof. UMFC
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Magia tempo rubato w wykonawstwie na fortepianach historycznych i współczesnych

Fortepian: Broadwood z 1846 r. z kolekcji Andrzeja Włodarczyka
W programie: Maria Szymanowska, J.(?) Andrychowicz, Fryderyk Chopin, Adolf Gutmann

Koncert

Yuko Kawai, pianistka
Fortepian: Pleyel z 1842 r. z kolekcji Andrzeja Włodarczyka
W programie: Koncert f-moll Fryderyka Chopina, wersja na fortepian solo

ŚRODA, 13 WRZEŚNIA

9.00
Terminologia, klasyfikacja, nowe metody badań instrumentologicznych

Joanna Gul
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Polska terminologia instrumentów muzycznych – stan obecny, potrzeby i perspektywy

Łukasz Kozak
Dobry moment, żeby zacząć. Organologiczna mediewistyka wobec digitalizacji

Sonia Wronkowska
Biblioteka Narodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jak obliczyć idiom instrumentu? Przypadek duetu na dwie viole da gamba

Dr Grzegorz Joachimiak
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
Lutnia, mandora, galichon… Kierunki i perspektywy badań nad klasyfikacją chordofonów szarpanych

Dr hab. Anna Wróbel
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wiolonczele z portretów

Dyskusja

11.00
Archeomuzykologia

Katarzyna Tatoń
Uczestnik Projektu NPRH MNiSW realizowanego w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Grzechotki archeologiczne jako pierwsze instrumenty gliniane znane z terenów Polski. Stan badań

Marta Pakowska
Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej
Komputacyjne metody rekonstrukcji zabytków archeologicznych

Aleksandra Gruda
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Przegląd współczesnych metod badania aerofonów w archeomuzykologii

Dyskusja

12.00
Akordeon i instrumenty pokrewne

Prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Akordeon w rodzinie? Antenaci – współcześni – potomkowie

Dr Olga Siejna-Bernady
Charakterystyka polskich harmonii produkowanych do roku 1939

Dyskusja

13.00
Przerwa

13.30
Etnomuzykologia

Katarzyna Szyszka
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Piszczała sałasznikowa – do problematyki rekonstrukcji ludowych instrumentów muzycznych

Rafał Miśta
Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Basy w XIX-wiecznych polskich kapelach ludowych – problem badawczy i wykonawczy

Zofia Komuszyna
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Polskie instrumentarium ludowe w muzycznych opracowaniach jazzowych

Ewelina Grygier
Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Flet, „fujarka” i flażolet w orbicie zainteresowań polskiej (etno)muzykologii

Ewelina Chatłas
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Ludowe instrumentarium dziecięce i jego zastosowanie w przekazie muzyki tradycyjnej i praktyce edukacyjnej

Sylwia Kucharska
Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Józef Majchrzak okrywany na nowo. Prezentacja płyty ze zbiorem nagrań audycji z terenu Ziemi Kępińskiej

Dyskusja

15.30
Instrumenty w kontekście pejzażu dźwiękowego i historii kultury

Dr Robert Losiak
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Instrumenty muzyczne i badania instrumentologiczne w kontekście refleksji nad pejzażem dźwiękowym. Przegląd zagadnień

Dr Agnieszka Drożdżewska
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Instrumentarium dworskie przełomu XVIII i XIX wieku na przykładzie kolekcji po kapeli zamkowej w Oleśnicy (Oels)

Ludmiła Sawicka
Lubelski Oddział RISM przy Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
Ocalone i zaginione instrumenty z kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim

Dr Ewa Fabiańska-Jelińska, kompozytorka
Wojciech Jeliński, puzonista
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Wokół możliwości brzmieniowych puzonu w literaturze muzycznej XX i XXI wieku

Dyskusja

17.00
Instrumenty na morzu

Paweł Litwinienko, Aleksandra Łyczywek
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Muzyka na morzach. Instrumenty na pokładach statków w świetle badań archeologicznych

Annika Mikołajko
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bones (kości) i concertina – instrumentarium żeglarskie, które przetrwało przez wieki

Instrumenty tradycyjne

Vital Voranau, dudziarz (Hlybokaje, Białoruś)
Bones (kości) i concertina – instrumentarium żeglarskie, które przetrwało przez wieki

Ewa Cudzich
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Beskidzki grani – rzecz o gajdach beskidzkich – przeszłość i przyszłość instrumentu

Koncert poprzedzony prelekcją

Rafał Bałaś, Fundacja Braci Golec
Przemysław Ficek, Skład Niearchaiczny
Tradycyjne instrumenty Beskidu Żywieckiego

Rafał Bałaś
Instrumenty muzyczne w kontekście nauczania muzyki i kultury ludowej Beskidu Żywieckiego w Fundacji Braci Golec

Skład Niearchaiczny
Marta Matuszna-Wejchenig
, skrzypce, śpiew
Stanisław Bafia, altówka
Przemysław Ficek, dudy, piszczałki
Rafał Bałaś, kontrabas, śpiew

19.00
Przerwa

20.00

Koncert poprzedzony prelekcją – fortepian współczesny

Dr Justyna Jażdżyk
Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Stylowość i estetyka wykonawcza muzyki minionych epok w aspekcie możliwości brzmieniowych współczesnego fortepianu

Instrument: współczesny Steinway (D-274, fortepian udostępniony dzięki uprzejmości Pianosalonu)
W programieKoncert włoski BWV 971 J. S. BachaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *