Kolekcja instrumentów ludowych Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku – Anna Ratajczak-Krajka

Kolekcja instrumentów ludowych Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku – Anna Ratajczak-Krajka

Celem projektu „Dźwięki/muzyka ludowa” jest przybliżenie zjawiska polskiej muzyki ludowej i próba jej zdefiniowania, ukazania charakterystycznych elementów, funkcji, najciekawszych instrumentów muzycznych, ich twórców i ludowych muzyków. Punktem wyjścia będzie inspiracja naturą i jej naśladownictwo, a zwieńczeniem ukazanie wpływu muzyki ludowej na kompozytorów klasycznych i popularnych oraz współczesnych artystów audiowizualnych, a także zjawiska globalizacji