Bones (kości) i concertina – instrumentarium żeglarskie, które przetrwało przez wieki – Annika Mikołajko

Bones (kości) i concertina – instrumentarium żeglarskie, które przetrwało przez wieki – Annika Mikołajko

Jeden z najprostszych i najstarszych instrumentów, którego pochodzenie datuje się nawet na czasy prehistoryczne, w Polsce jest instrumentem bardzo niszowym. Kości – bardziej znane pod angielską nazwą bones – znane są dzisiaj przede wszystkim w Ameryce i Irlandii. Instrument ten był popularny w erze wielkich żaglowców. Marynarze nie byli kształceni i nie mieli pieniędzy na drogie instrumenty, które łatwo