Forma plastyczna instrumentów w kontekście wymagań ergonomicznych i akustycznych – Dr Stanisław Marduła, Dr inż. Alicja Hołoga-Marduła

Forma plastyczna instrumentów w kontekście wymagań ergonomicznych i akustycznych – Dr Stanisław Marduła, Dr inż. Alicja Hołoga-Marduła

Rozpoczynając projektowanie każdego instrumentu projektant, który zwykle jest również jego konstruktorem bezwzględnie musi mieć świadomość jakie zależności występują pomiędzy formą plastyczną (kontur, bryła, kolorystyka, zdobnictwo) a wymaganiami ergonomicznymi i akustycznymi (warstwa brzmieniowa). Szczególnie ważne jest to w procesie projektowania chordofonów. Instrumenty należące do tej grupy poza skomplikowaną konstrukcją wpływającą w znacznym stopniu na właściwości 

60 lat historii Związku Polskich Artystów Lutników i Kolekcji Instrumentów Lutniczych MKiDN – Marek Pielaszek

60 lat historii Związku Polskich Artystów Lutników i Kolekcji Instrumentów Lutniczych MKiDN – Marek Pielaszek

Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja Związku Polskich Artystów Lutników oraz zarządzanej przez Związek Kolekcji Instrumentów Lutniczych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiona zostanie historia oraz główne cele działaności ZPAL i Kolekcji. [W zastępstwie Marka Pielaszka wystąpił Stanisław Marduła] Marek Pielaszek, lutnik, prezes Związku Polskich Artystów Lutników, kierownik zarządzanej przez ZPAL Kolekcji Instrumentów Lutniczych, 

Zagadnienia techniczno – technologiczne projektowania, budowy i konserwacji instrumentów lutniczych – Dr Stanisław Marduła, Dr inż. Alicja Hołoga-Marduła

Zagadnienia techniczno – technologiczne projektowania, budowy i konserwacji instrumentów lutniczych – Dr Stanisław Marduła, Dr inż. Alicja Hołoga-Marduła

„Architektura (forma) i konstrukcja musi być obmyślana lub tworzona jednocześnie: konstrukcja jest środkiem, architektura (forma) rezultatem” – Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Projektowanie, budowa nowych instrumentów oraz konserwacja już istniejącego instrumentarium wymaga od lutnika nie tylko wiedzy z zakresu historii sztuki lutniczej i doskonałych umiejętności manualnych, ale na równi z nimi wiedzy o materiale z jakiego będzie budowany i z jakiego jest zbudowany