Instrumenty muzyczne a internet rzeczy. Wyzwania dla socjomuzykologii – Dr Ziemowit Socha

Instrumenty muzyczne a internet rzeczy. Wyzwania dla socjomuzykologii – Dr Ziemowit Socha

Celem wystąpienia jest próba interpretacji wyzwań badawczych i wykonawczych, jakie stoją przed socjologami oraz muzykologami w kontekście zmian technologicznych. Wątek gospodarczo-technologiczny może być niekiedy zapominany przez badaczy-instrumentologów. Jednak w dobie rozwoju telekomunikacyjnego, którego skutkiem jest powstanie tzw. Internetu rzeczy (ang. IOT – Internet of things) warto uwypuklić go. Wystąpienie będzie bazowało na twórczym