Targowisko Instrumentów – święto twórców w formę karnawału ujęte – Piotr Piszczatowski

Targowisko Instrumentów – święto twórców w formę karnawału ujęte – Piotr Piszczatowski

Targowisko od siedmiu lat odbywa się w ostatnim dniu Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Zmieniająca się formuła Targowiska jest efektem jego ciągłej ewolucji. W ostatnich latach Targowisko gromadziło już ponad 100 twórców instrumentów z Polski i Europy. Towarzyszą mu odbywające się w osobnych salach indywidualne prezentacje instrumentów, pokazy pracy nad nimi, warsztaty tańca, zgromadzenia