O nas

Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna to wydarzenie mające na celu uchwycenie współczesnego stanu wiedzy o instrumentach muzycznych w Polsce poprzez prezentację dorobku środowisk badawczych, ukazanie bogactwa zbiorów państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, omówienie potrzeb i problemów poszczególnych dyscyplin, wyznaczenie kierunku dalszych badań oraz utworzenie siatki istotnych dla współpracy kontaktów. To pierwsza ogólnopolska platforma dla wymiany wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się w Polsce instrumentarium muzycznym w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzealnictwa, konserwacji zabytków, edukacji i animacji kultury. Więcej o założeniach

Podczas corocznych spotkań odbywają się wykłady, prezentacje, dyskusje, promocje książek, koncerty i wystawy. W Konferencji biorą udział przedstawiciele środowisk zajmujących się w Polsce instrumentarium muzycznym jako tematem badań naukowych, obiektem publicznego eksponowania i opieki konserwatorskiej, prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych oraz działań artystycznych: muzykolodzy, muzealnicy, konserwatorzy zabytków, lutnicy, stroiciele i budowniczowie fortepianów, historycy, kulturoznawcy oraz muzycy.

Rada Naukowa:

Profesor emeritus dr hab. Beniamin Vogel, muzykolog, instrumentolog
Profesor dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, etnomuzykolog, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet organizacyjny:

Agata Mierzejewska-Ficek, muzykolog, inicjatorka Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, kurator projektu instrumenty.edu.pl
Joanna Gul, teoretyk muzyki, instrumentolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa UWr
Andrzej Gawroński (2017-2019), kurator Sekcji Dziedzictwa Kulturowego Zespołu Pałacowo Parkowego w Ostromecku
Przemysław Ficek (2020), multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, Wiceprezes Fundacji 9sił

Organizatorzy:

2017
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Muzyki i Tańca
Współorganizator: Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów

2018
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Współorganizator: Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

2019
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Partner: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

2020
Fundacja 9sił
Współorganizatorzy:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Miejsce Konferencji:

2017-2019
Siedziba Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku
Spacer po Pałacu Starym
Spacer po Pałacu Nowym

2020: w wyniku zmian organizacyjnych spowodowanych pandemią IV OKI w dużej części została przeniesiona do internetu

Prof. Beniamin Vogel (2017)
Marzena Matowska, dyrektor MCK w Bydgoszczy
Andrzej Kosowski, dyrektor IMIT
Joanna Gul, Uniwersytet Wrocławski

O Konferencji cd. (2019)

Prof. dr hab. Zbigniew Przerembski
Joanna Gul
Marzena Matowska
Agata Mierzejewska-Ficek