„Tromby zwane Bugla”, czyli instrumenty dęte blaszane w składach polskich orkiestr wojskowych Królestwa Polskiego Kongresowego – Maciej Kierzkowski

Instrumentarium polskich orkiestr wojskowych pierwszej połowy XIX wieku jest zagadnieniem, któremu poświęcono niewiele miejsca w dotychczasowym dyskursie muzykologicznym. Niemniej jednak, na co wskazuje analiza dostępnych materiałów źródłowych, znaczenie zastosowania innowacyjnych instrumentów dętych blaszanych w wojsku Królestwa Polskiego Kongresowego odnosi się nie tylko różnych aspektów rozwoju samych orkiestr wojskowych na ziemiach polskich (np. poprzez wzrost ich możliwości wykonawczych, czy zróżnicowanie repertuaru), ale także związane jest z bardziej ogólnymi tendencjami dotyczącymi przemian zachodzących w europejskiej kulturze muzycznej. W proponowanej prezentacji postaram się ukazać, iż rogi klapowe były instrumentami, które z dużym prawdopodobieństwem były stosowane w orkiestrach wojskowych Królestwa Polskiego na przełomie lat 20-tych i 30-tych XIX wieku. Temat zostanie ukazany na podstawie źródeł bezpośrednich (korespondencja Fryderyka Chopina) oraz międzynarodowej literatury przedmiotu. 

Maciej Kierzkowski jest muzykiem i etnomuzykologiem. Ukończył muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest doktorantem na Open University w Wielkiej Brytanii, gdzie pod kierunkiem profesora Trevora Herberta pracuje nad dysertacją w zakresie historii orkiestr dętych w Polsce. Jest dyrektorem artystycznym festiwali muzycznych w Polsce (m.in. Grodzisk Folk Fest) i europejskich projektów realizowanych w ramach programu Kreatywna Europa (m.in. Viva Tramontana). Zajmuje się edukacją artystyczną oraz jest aktywnym instrumentalistą, kompozytorem i producentem muzycznym.

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *