Jak uczyć muzyki tradycyjnej? – Małgorzata Filary-Furowicz (Beskid Żywiecki)

Muzyka tradycyjna, to ważne ogniwo w naszej tradycji, ale jak uczyć jej w dzisiejszym świecie, w którym wartości, podejście, potrzeby i oczekiwania są inne niż dawniej? Pomimo dostępności różnych materiałów, technik uczenia, warto pamiętać, że naturalny przekaz, to ta forma nauki, która towarzyszy człowiekowi od zawsze. Przekaz muzyki tradycyjnej odbywa się w relacji mistrz – uczeń rodzina, jest to unikatowa więź, która pozwala nie tylko na przekaz kulturowy ale także buduje, otwiera i wzmacnia. Obecnie bardzo się spieszymy, wszystko wykonujemy w pośpiechu, jednak ważnym elementem w rozwoju i nauce muzyki tradycyjnej jest czas, czyli dawanie sobie przyzwolenia, że to jest proces, który trwa.

Małgorzata Filary – Furowicz, ur. 1986 r. Góralka z Kamesznicy, mgr etnologii oraz inż. grafiki komputerowej, jest także instruktorem tańca ludowego (certyfikat MKiDN). Od ośmiu lat uczy w Fundacji Braci Golec, gdzie jest autorką metody nauczania gry na skrzypcach I stopnia. Od dwóch lat jest kierownikiem artystycznym zespołu „Ondraszek” ze Szczyrku. W 2020 r. zdobyła Złote Żywieckie Serce w Kategorii „Mistrz i Uczeń” na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, odbywającego się podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Chętnie dzieli się swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem w nauczaniu muzyki tradycyjnej. Do cennych doświadczeń zalicza swoje wystąpienie prezentujące dobre praktyki w nauczaniu muzyki tradycyjnej na Żywiecczyźnie w ramach Festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą w 2019 r.

Zdjęcie w nagłówku: Fundacja Braci Golec; nagranie: Małgorzata Filary-Furowicz;


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *