Kolekcja instrumentów ludowych Muzeum Tatrzańskiego bazą dla naukowych opracowań – Anna Kozak

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego założono w 1888 roku w Zakopanem. Powołane dla gromadzenia „przedmiotów naukowych i artystycznych odnoszących się do Tatr Polskich, a także zbierania wytworów przemysłu miejscowego oraz okazów przyrody z Tatr i najbliższych okolic” miało być placówką dydaktyczną, przeznaczoną dla „szerokich mas”, ale również instytucją badawczą. Z  założenia miało tworzyć kompletne kolekcje, dające podstawę naukowym opracowaniom zarówno z dziedziny nauk przyrodniczych jak i humanistycznych. Zbiorami etnograficznymi najszybciej zainteresowali się muzykolodzy, a wchodzące w ich skład ludowe instrumenty muzyczne jako pierwsze stały się przedmiotem badań. W latach 1920-1933 prowadził je Adolf Chybiński, a ich efektem była między innymi praca „Instrumenty muzyczne ludu polskiego na Podhalu”, wydana w 1924 roku przez Polską Akademię Umiejętności – pierwsza w Polsce rozprawa naukowa z zakresu polskiej etnografii muzycznej. Przedmiotem wystąpienia będzie charakterystyka tego interesującego zbioru ludowych instrumentów muzycznych, ale przede wszystkim przybliżenie historii jego tworzenia, która jest częścią dziejów Muzeum Tatrzańskiego.

Anna Kozak – starszy kustosz i kierownik działu etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, absolwentka Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej również Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnik tatrzański. Autorka i współautorka scenariuszy wystaw muzealnych – stałych i czasowych, przewodników po etnograficznych filiach Muzeum Tatrzańskiego, artykułów na temat jego ludoznawczych kolekcji, a także współczesnej twórczości artystycznej mieszkańców Podtatrza.

Nagranie: dr Magdalena Kwiecińska, Sylwia Plucińska / Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, montaż: Przemysław Ficek / Fundacja 9sił


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *