Badania Otto Kupperta z lat 30. XX wieku jako źródło do historii lutnictwa w hrabstwie kłodzkim – Joanna Gul

W latach 30. XX wieku niemiecki lutnik Otto Kuppert opublikował cykl artykułów na temat lutnictwa w hrabstwie kłodzkim od XVII do XX w. Pamięć o niegdyś bujnie rozwiniętym budownictwie instrumentów na terenie ziemi kłodzkiej – w Kłodzku, Wilkanowie, Boboszowie, Bystrzycy Kłodzkiej i in. – wówczas już zanikała, a świadectwa materialne ulegały rozproszeniu i degradacji. Zainspirowało to Kupperta to poszukiwań zachowanych instrumentów, zbudowanych niegdyś w lokalnych warsztatach lutniczych (odnalazł ich 70) oraz kwerend, np. w księgach parafialnych. Wyniki swoich badań instrumentologicznych i biograficznych, wraz z licznymi fotografiami instrumentów, karteczek lutniczych i rysunków otworów rezonansowych opublikował w regionalnych periodykach „Grofschoftersch Feierobend” oraz „Guda Obend”. Referat ma na celu przybliżenie zawartości artykułów Otto Kupperta, które mogą  być przydatne współczesnym lutnikom, muzealnikom i kolekcjonerom instrumentów, oraz upamiętnienie postaci badacza, który dołożył wszelkich starań, aby zachować cenne, muzyczne dziedzictwo hrabstwa kłodzkiego w postaci instrumentów muzycznych i dokumentacji. Zniszczenia i chaos, związane z II wojną światową spowodowały, że do dziś zarówno w muzeach, jak i w zbiorach prywatnych zachowały się nieliczne instrumenty, zbudowane przez lutników ziemi kłodzkiej.

Joanna Gul – teoretyk muzyki, instrumentolog, związana z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr. Zainteresowania skupia na historii budownictwa instrumentów muzycznych na Dolnym Śląsku, instrumentach klawiszowych, terminologii i klasyfikacji instrumentów, aspektach muzycznych wystaw rzemieślniczo-przemysłowych oraz zagadnieniach audiosfery. W latach 2014-2018 brała udział w dokumentacji instrumentów muzycznych w polskich muzeach dla portalu www.instrumenty.edu.pl Instytutu Muzyki i Tańca w zespole pod kier. Agaty Mierzejewskiej-Ficek (razem z prof. B. Voglem, prof. Z.J. Przerembskim i W. Kielichowskim). W tym zespole współorganizuje też konferencje instrumentologiczne z ramienia Instytutu Muzykologii UWr. Jako redaktorka współpracuje z prof. Beniaminem Voglem, m.in. przy pierwszym pełnym polskim tłumaczeniu uaktualnionej klasyfikacji instrumentów muzycznych Hornbostla-Sachsa, stosowanej przez bazę internetową MIMO (Musical Instrument Museums Online). Publikowała w czasopismach „Muzyka”, „Ruch Muzyczny”, „Prace Kulturoznawcze”, „Audiosfera: Koncepcje-Badania-Praktyki”. Prowadzi zajęcia dla studentów Instytutu Muzykologii UWr oraz podyplomowych studiów „Dźwięk i Audiosfera”.

Nagranie: Joanna Gul


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *