Fortepiany stołowe w kolekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie – Mariola Wojtkiewicz

W bogatej i różnorodnej kolekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie, cechującej muzea będące dawnymi rezydencjami magnackimi, znajdują się również instrumenty muzyczne, w tym cztery fortepiany stołowe z I poł. XIX wieku. Wystąpienie, a raczej komunikat ma na celu przede wszystkim zaprezentowanie kolekcji i stanowi przyczynek do szczegółowego opracowania i zaktualizowania wiedzy o tych instrumentach. 

Mariola Wojtkiewicz – muzykolog, muzealnik. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego (IHS UW), w latach 2007-2019 związana z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i Muzeum Fryderyka Chopina, do 2019 kierownik Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Jest autorką książki pt. Żelazowa Wola. Dzieje Domu Chopina oraz tekstów i artykułów o charakterze popularnonaukowym o miejscu urodzenia Fryderyka Chopina. Kuratorka, organizatorka, autorka scenariuszy wystaw: ko-kurator z Maciejem Janickim wystawy stałej w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina otwartej w 2015 roku, współautorka scenariusza wystawy stałej w Domu Urodzenia F. Chopina (2010), kurator wystawy plenerowej prezentowanej w Łazienkach Królewskich Historia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli(2015), ko-kurator z Maciejem Janickim wystaw czasowych organizowanych w Żelazowej Woli: Przeciwstawienia. Żelazowa Wola w fotografiach Adama Kaczkowskiego (2012), Wtrącenie. Interwencje dźwiękowo-wizualne w Parku w Żelazowej Woli (2012-2013, z pracownią Audiosfera w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu), Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni (2013-2014, z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej), Chopinowi. Trzy pomniki dla kompozytora 1894 – 1926 – 1961 (2016-2017), Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli, cz. I (2017-2018), Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli, cz. II (2018-2019), Uformowany. Wizerunki Fryderyka Chopina w rzeźbie, koordynacja wystawy (2019). Jest także autorką scenariuszy do sześciu stanowisk multimedialnych do wystawy stałej w Muzeum F. Chopina (2010). Współorganizowała konferencje naukowe: Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni, 2013, z  Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej) oraz Nowoczesność i tradycja. Park-pomnik w Żelazowej Woli, 2018 (pierwsza konferencja podejmująca wątek pamiątkowego parku poświęconego Fryderykowi Chopinowi). Obecnie pełni funkcję kierownika Działu Marketingu w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

Realizacja: Marcin Cyran


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *