Destrukcja instrumentów muzycznych. Breslauerskie/wrocławskie mikrohistorie – Dr Sławomir Wieczorek

Wspomnienia palących się dzwonów kościelnych, stojących na deszczu fortepianów czy dzieci bawiących się organowymi piszczałkami wielokrotnie powracają w relacjach autobiograficznych z Breslau/Wrocławia z roku 1945. W moim referacie chciałbym zebrać te opowieści rozproszone na kartach różnego rodzaju dzienników, pamiętników czy wywiadów oraz pokazać, jak opisana w nich destrukcja instrumentów stała się sposobem na sugestywną opowieść o dramacie czasów wojny i odwróconym przez nią porządku dnia codziennego. W przeciwieństwie do istniejących badań na temat zniszczeń dolnośląskich instrumentów o charakterze faktograficznym i instrumentologicznym, moją perspektywę zainteresowania tematem wyznaczać będą takie orientacje teoretyczne jak mikrohistoria, transnarodowość, kulturowa biografia rzeczy oraz studia nad historyczną audiosferą.

Sławomir Wieczorek ukończył kulturoznawstwo i muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktor nauk o sztuce. Autor książki Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948-1955 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego). Interesuje się historią muzyki i pejzażu dźwiękowego XX wieku oraz perspektywami sound studies i muzykologii kulturowej. Członek rady redakcyjnej pisma „Res Facta Nova” oraz redakcji pisma „Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki”. Współpracuje z Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego, Towarzystwem im. Witolda Lutosławskiego, festiwalem Musica Electronica Nova. Od czasu do czasu publikuje teksty z zakresu krytyki muzycznej.

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *