Konstrukcja fortepianowych mechanizmów „tangentowych” – Maciej Szarafiński

Referat podejmuje temat konstrukcji fortepianowego „mechanizmu tangentowego”, temat szczególnie istotny dla historii polskich fortepianów, chociażby z tego względu, że najstarszy zachowany polski fortepian (Skórski 1774) taki typ mechanizmu właśnie posiada. Referat koncentruje się na omówieniu nie tylko ogólnych zasad działania mechanizmu „tangentowego”, ale przede wszystkim na tym jakie możliwości ta konstrukcja dawała, jeśli chodzi o  podstawowe funkcje mechanizmu fortepianowego; zagłębia się w aspekty kinetyki mechanizmu. W tych dociekaniach dokonywane są szczegółowe porównania możliwości  poszczególnych funkcji mechanizmu „tangentowego” (na przykładzie fortepianu Skórskiego i innych f. „tangentowych”) i mechanizmów młoteczkowych. Referat stara się również odpowiedzieć m. in. na pytania: czy był możliwy rozwój m. „tangentowego” – taki, jaki następował w przypadku fortepianowych mechanizmów młoteczkowych, oraz dlaczego zaniechano konstruowania mechanizmów „tangentowych”, a tym samym przybliża rolę fortepianów „tangentowych” w rozwoju i upowszechnianiu fortepianu, jako instrumentu muzycznego, w Europie.

Maciej Szarafiński, mgr, ur. 1967 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku Etnologia i Antropologia Kultury (1995). Od 1999 r. pracuje jako konserwator w Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. W 2013 r. uzyskał uprawnienia Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w specjalności instrumenty fortepianowe. W latach 1990-2007 był pracownikiem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (stroiciel-korektor fortepianów). W 1999 r. uzyskał dyplom mistrza rzemiosła w dziedzinie budowy i naprawy fortepianów w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi. W latach 2007-2009 współpracował z Yamaha Gmbh oddz. Polska jako stroiciel, korektor i intonator fortepianów (obsługa koncertów, festiwali, konkursów fortepianowych). W 2008 r. został członkiem Yamaha Piano Technicians Guild. W latach 2006-2015 wygłosił w MIM kilka referatów związanych z historią fortepianu (Fortepiany w czasach MozartaFortepian – stół, skrzydło, buduarBrzmienie fortepianów w czasach Chopina, i inne).

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *