Nieznany fortepian z Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu – Joanna Gul

Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu eksponuje instrument klawiszowy, oznaczony jako klawikord z XVIII w., co jest rzeczywiście zbieżne z jego wyglądem zewnętrznym. Po obejrzeniu wnętrza instrumentu okazało się, że ów „klawikord” posiada mechanikę młoteczkową i jest fortepianem z XVIII wieku. W polskich muzeach tak wczesny oryginalny fortepian należy do rzadkości, nie był też dotąd znany polskim instrumentologom. W referacie przedstawię stan badań na temat instrumentu z Muzeum Ziemi Bieckiej.

Joanna Gul, teoretyk muzyki, instrumentolog, związana z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Muzykologii oraz podyplomowych studiów „Dźwięk i Audiosfera”. Jej główne zainteresowania to historia budownictwa instrumentów muzycznych na Dolnym Śląsku, instrumenty klawiszowe, terminologia i klasyfikacja instrumentów, muzyczne aspekty wystaw rzemieślniczo–przemysłowych oraz zagadnienia audiosfery. Od 2014 r. współpracuje w zespole Agaty Mierzejewskiej-Ficek (razem z prof. B. Voglem, prof. Z.J. Przerembskim i W. Kielichowskim) przy dokumentacji instrumentów muzycznych w polskich muzeach dla portalu www.instrumenty.edu.pl Instytutu Muzyki i Tańca. Współpracowała z prof. Beniaminem Voglem przy pierwszym pełnym polskim tłumaczeniu uaktualnionej klasyfikacji instrumentów muzycznych Hornbostla–Sachsa, stosowanej przez bazę internetową MIMO (Musical Instrument Museums Online, www.mimo-international.com), a także przy tłumaczeniu tezaurusa dla polskiej wersji strony internetowej MIMO. Publikowała m.in. w czasopismach „Muzyka”, „Ruch Muzyczny”, „Prace Kulturoznawcze”, „Audiosfera: Koncepcje-Badania-Praktyki”.

Nagranie: Przemysław Ficek


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *