Instrumenty muzyczne w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu – Agnieszka Kostrzewa

Instrumenty muzyczne w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu – Agnieszka Kostrzewa

Zbiory instrumentów muzycznych przechowywane w muzealnych magazynach na ogół udostępniane są jedynie fragmentarycznie. Dotyczy to przede wszystkim muzeów o innym – niż „instrumentoznawczy” – profilu, m.in. etnograficznych. Stąd też potrzeba informowania o zasobach muzealnych. Celem wystąpienia jest przybliżenie historii oraz zawartości kolekcji instrumentów muzycznych znajdujących się w toruńskim muzeum.  Agnieszka Kostrzewa, mgr, adiunkt w Dziale