Akordeon w rodzinie? Antenaci – współcześni – potomkowie – Prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

Akordeon w rodzinie? Antenaci – współcześni – potomkowie – Prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

W wykładzie podjęta zostanie próba uporządkowania różnorakich – niepełnych, często niezgodnych ze stanem faktycznym definicji akordeonu, obecnych zarówno w powszechnej świadomości (nieświadomości), jak i w literaturze przedmiotu. Zdefiniowanie cech charakteryzujących akordeon w kontekście ogólnych kryteriów stosowanych przy klasyfikacji instrumentów pozwala zrewidować i wyjaśnić kwestię trudności w jego umiejscawianiu w znanych rodzinach instrumentów muzycznych. Skupiając 

Charakterystyka polskich harmonii produkowanych do roku 1939 – Dr Olga Siejna-Bernady

Charakterystyka polskich harmonii produkowanych do roku 1939 – Dr Olga Siejna-Bernady

Moje rozważania na temat harmonii, których rezultatem była praca doktorska (1990), objęły budowę, wytwórczość harmonii na ziemiach polskich, były też próbą skonstruowania typologii i określenia funkcji tego instrumentu w kulturze. Wynikiem badań jest przede wszystkim potwierdzenie dużej produkcji. W czasie 100 lat, tj. od połowy XIX do połowy XX wieku, istniało 111 firm, z czego połowa 

Ogólna charakterystyka zbioru instrumentów ze stroikiem przelotowym Pawła A. Nowaka – Paweł A. Nowak

Ogólna charakterystyka zbioru instrumentów ze stroikiem przelotowym Pawła A. Nowaka – Paweł A. Nowak

Wystąpienie będzie miało charakter prezentacji wybranych eksponatów z kolekcji instrumentów Pawła A. Nowaka. Podczas referatu przybliżony zostanie stroik przelotowy i grupa instrumentów działających na jego zasadzie, sposoby gry, aplikatury, historia, repertuar, związki z folklorem, regiony, w których dane instrumenty występują, a także budowa, sposób działania i prezentacja brzmienia. Paweł A. Nowak – akordeonista, pedagog, kompozytor, aranżer, popularyzator akordeonu i pasjonat tego instrumentu. Pochodzi 

Bones (kości) i concertina – instrumentarium żeglarskie, które przetrwało przez wieki – Annika Mikołajko

Bones (kości) i concertina – instrumentarium żeglarskie, które przetrwało przez wieki – Annika Mikołajko

Jeden z najprostszych i najstarszych instrumentów, którego pochodzenie datuje się nawet na czasy prehistoryczne, w Polsce jest instrumentem bardzo niszowym. Kości – bardziej znane pod angielską nazwą bones – znane są dzisiaj przede wszystkim w Ameryce i Irlandii. Instrument ten był popularny w erze wielkich żaglowców. Marynarze nie byli kształceni i nie mieli pieniędzy na drogie instrumenty, które łatwo