Wokół możliwości brzmieniowych puzonu w literaturze muzycznej XX i XXI w. – Dr Ewa Fabiańska-Jelińska, Wojciech Jeliński

Wokół możliwości brzmieniowych puzonu w literaturze muzycznej XX i XXI w. – Dr Ewa Fabiańska-Jelińska, Wojciech Jeliński

Celem prezentacji jest przedstawienie puzonu w świetle jego bogatych i zróżnicowanych możliwości brzmieniowych, artykulacyjnych oraz kolorystycznych. Polska literatura muzyczna, przeznaczona na ten instrument, jest bardzo ograniczona, a na rodzimej scenie muzycznej utwory z udziałem puzonistów prezentuje się niezwykle rzadko. Głównym celem naszego projektu badawczego jest przybliżenie wiadomości na temat historii puzonu, jego możliwości wykonawczych,