Destrukcja instrumentów muzycznych. Breslauerskie/wrocławskie mikrohistorie – Dr Sławomir Wieczorek

Destrukcja instrumentów muzycznych. Breslauerskie/wrocławskie mikrohistorie – Dr Sławomir Wieczorek

Wspomnienia palących się dzwonów kościelnych, stojących na deszczu fortepianów czy dzieci bawiących się organowymi piszczałkami wielokrotnie powracają w relacjach autobiograficznych z Breslau/Wrocławia z roku 1945. W moim referacie chciałbym zebrać te opowieści rozproszone na kartach różnego rodzaju dzienników, pamiętników czy wywiadów oraz pokazać, jak opisana w nich destrukcja instrumentów stała się sposobem na sugestywną opowieść o dramacie czasów