Flet, „fujarka” i flażolet w orbicie zainteresowań polskiej (etno)muzykologii – Ewelina Grygier

Flet, „fujarka” i flażolet w orbicie zainteresowań polskiej (etno)muzykologii – Ewelina Grygier

W referacie zaprezentowany zostanie stan badań polskiej (etno)muzykologii nad wybranymi instrumentami dętymi: „fujarka”, drewniany flet poprzeczny starego systemu, flażolet – „flecik polski”. Przedstawione będą niektóre instrumenty z kolekcji muzealnych, prywatnych zbiorów oraz z warsztatów wytwórców. Zasygnalizowane zostaną także zagadnienia, które mogą w przyszłości stanowić pole do dalszych prac badawczych w zakresie instrumentologii, muzykologii