Jak uczyć muzyki tradycyjnej? – Małgorzata Filary-Furowicz (Beskid Żywiecki)

Jak uczyć muzyki tradycyjnej? – Małgorzata Filary-Furowicz (Beskid Żywiecki)

Muzyka tradycyjna, to ważne ogniwo w naszej tradycji, ale jak uczyć jej w dzisiejszym świecie, w którym wartości, podejście, potrzeby i oczekiwania są inne niż dawniej? Pomimo dostępności różnych materiałów, technik uczenia, warto pamiętać, że naturalny przekaz, to ta forma nauki, która towarzyszy człowiekowi od zawsze. Przekaz muzyki tradycyjnej odbywa się w relacji mistrz – uczeń – rodzina, jest