Metody badań organów opracowane w Katedrze Instrumentologii IM KUL – Dr Andrzej Gładysz, o. dr Mieczysław J. Śmierciak

Metody badań organów opracowane w Katedrze Instrumentologii IM KUL – Dr Andrzej Gładysz, o. dr Mieczysław J. Śmierciak

W 1982 roku w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL (obecnie Instytut Muzykologii KUL) powstała Katedra Instrumentologii. Jej założyciel i pierwszy kierownik, ks. prof. Jan Chwałek, wraz z następczynią, prof. Marią Szymanowicz opracowali autorską metodę badań organów, która jest wykorzystywana zarówno na potrzeby działalności naukowo-dydaktycznej, jak i w ramach prowadzonej działalności eksperckiej z zakresu organoznawstwa. O ile to możliwe, styczność z poddawanymi analizie