Polska Szkoła Lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów – Patryk Frankowski, Dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM

Polska Szkoła Lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów – Patryk Frankowski, Dr hab. Honorata Stalmierska, prof. AM

Celem referatu jest przedstawienie projektu dotyczącego polskich instrumentów smyczkowych powstałych do końca XVIII wieku. Projekt realizowany jest przez Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu we współpracy z Katedrą Lutnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Janem Bartosiem, niezależnym lutnikiem z Paryża. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną cele projektu, dotychczasowe wyniki oraz dalsze perspektywy badawcze. Patryk Frankowski, absolwent Uniwersytetu