Akordeon w rodzinie? Antenaci – współcześni – potomkowie – Prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

Akordeon w rodzinie? Antenaci – współcześni – potomkowie – Prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba

W wykładzie podjęta zostanie próba uporządkowania różnorakich – niepełnych, często niezgodnych ze stanem faktycznym definicji akordeonu, obecnych zarówno w powszechnej świadomości (nieświadomości), jak i w literaturze przedmiotu. Zdefiniowanie cech charakteryzujących akordeon w kontekście ogólnych kryteriów stosowanych przy klasyfikacji instrumentów pozwala zrewidować i wyjaśnić kwestię trudności w jego umiejscawianiu w znanych rodzinach instrumentów muzycznych. Skupiając