Propozycja systematyzacji typów konstrukcji XIX-wiecznych waltorni wentylowych – Tomasz Grochalski

Propozycja systematyzacji typów konstrukcji XIX-wiecznych waltorni wentylowych – Tomasz Grochalski

W tradycji polskich badań instrumentologicznych tematyka udoskonaleń w budownictwie rogów nie doczekała się należnego jej miejsca i tak podstawowa kwestia jak wyszczególnienie rodzajów rogów wentylowych, nie została jeszcze opracowana. W referacie przedstawiona zostanie metodologia analizy porównawczej waltorni budowanych w XIX-wiecznej Europie. Tomasz Grochalski – waltornista, absolwent studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim

Historycznie informowane budownictwo i restauracja instrumentów dętych blaszanych – Tomasz Grochalski

Historycznie informowane budownictwo i restauracja instrumentów dętych blaszanych – Tomasz Grochalski

W referacie przedstawione zostaną metody dokładnego ustalania składu chemicznego instrumentów wykonanych z mosiądzu i wykorzystanie wyników tych badań przez niektórych budowniczych w konstruowaniu kopii historycznych waltorni. Częścią referatu będzie zaprezentowanie procesu restauracji berlińskiej waltorni wentylowej Friedricha Wilhelma Wernicke z drugiej połowy XIX wieku z wykorzystaniem historycznych metod. Przeciwstawione zostaną sobie zagadnienia konserwacji