Prezentacja wybranych instrumentów z kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – Tomasz Pielak

Prezentacja wybranych instrumentów z kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – Tomasz Pielak

Tomasz Pielak, historyk sztuki; ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tytuł naukowy magistra uzyskał na podstawie pracy pt.”Forma fortepianów i pianin kaliskiej fabryki „Arnold Fibiger”, działającej w latach 1878-1939”, która została napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Olszewskiego. Przez ponad 5 lat pracował w firmie renowacji fortepianów min. przy demontażu instrumentów, oraz korekcie pianin. Obecnie